Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Menu główne

Rekrutacja

Grupę docelową projektu „Młodzi-aktywni na drodze do zatrudnienia” stanowi 40 bezrobotnych albo nieaktywnych zawodowo (uczących się lub studiujących) osób: 24 kobiet i 16 mężczyzn, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub ubóstwa (zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej), zamieszkałych na obszarze gmin: Sypniewo i Szelków, w wieku 15-30 lat. Według założeń projektu status osoby bezrobotnej wśród uczestników projektu powinno posiadać 16 osób (40% uczestników projektu), w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn. 24 osoby (60% uczestników projektu), uczestników projektu, w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn, to z kolei osoby  nieaktywne zawodowo, w tym także osoby uczące się lub kształcące, które są zagrożone ubóstwem (kryterium dochodu na osobę:  dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł., dla osoby w rodzinie - 456 zł.).
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z relatywnie niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy.

Rekrutacja do projektu  jest prowadzona od połowy kwietnia do końca maja 2014 r. w Biurze Projektu mieszczącego się w przy ulicy Kopernika 4 (budynek przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1) w Makowie Mazowieckim. Komplet dokumentów (regulaminy, deklaracje etc.), które należy złożyć osobiście, przesłać drogą elektronicznie lub pocztą na adres Biura Projektu, można pobrać z zakładki „pliki do pobrania” znajdującej się na stronie internetowej naszego projektu albo bezpośrednio odebrać je w Biurze Projektu.
Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie podjęta w pierwszych dniach czerwca 2014 r. przez Grupę Sterującą Projektem po zapoznaniu się ze kompletem złożonych deklaracji i dokumentów osób, które zgłosiły akces do udziału w projekcie.  Podstawą decyzji będzie lokata na stworzonej liście rankingowej osób zgodnie z przyjętymi w projekcie zasadami równości płci, które spełniają wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (wiek, miejsce zamieszkania, status osób bezrobotnej lub ubogiej) oraz kryteria dodatkowe, takie jak: wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.